מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
7.5 ק"מ 00:46:20
(509 משתתפים)
00:44:53
(321 משתתפים)
00:49:53
(188 משתתפים)
5.5 ק"מ 00:41:32
(324 משתתפים)
00:38:14
(186 משתתפים)
00:43:39
(138 משתתפים)