מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:01:54
(1205 משתתפים)
00:58:52
(812 משתתפים)
01:06:52
(393 משתתפים)
5 ק"מ 00:40:22
(1055 משתתפים)
00:37:02
(532 משתתפים)
00:42:42
(523 משתתפים)
3ק"מ 00:20:18
(1034 משתתפים)
00:18:42
(572 משתתפים)
00:22:14
(462 משתתפים)