מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדות 00:29:26
(62 משתתפים)
00:29:26
(62 משתתפים)
שלשות ילדות 00:25:19
(3 משתתפים)
00:25:19
(3 משתתפים)
עממי 01:07:50
(104 משתתפים)
01:07:50
(104 משתתפים)
שלשות עממי 01:03:30
(18 משתתפים)
01:03:30
(18 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:51:38
(123 משתתפים)
01:51:38
(123 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:55:47
(172 משתתפים)
01:55:47
(172 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:46:18
(48 משתתפים)
01:46:18
(48 משתתפים)
פראטריאתלון 01:51:51
(5 משתתפים)
01:51:51
(5 משתתפים)