מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים 8-9 00:21:05
(31 משתתפים)
00:20:27
(22 משתתפים)
00:21:43
(9 משתתפים)
בנות 11-10 00:31:14
(28 משתתפים)
00:31:14
(28 משתתפים)
בנים גיל 10 00:30:51
(35 משתתפים)
00:30:51
(35 משתתפים)
בנים גיל 11 00:31:46
(33 משתתפים)
00:31:46
(33 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה א 00:34:57
(20 משתתפים)
00:34:57
(20 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה ב 00:39:40
(19 משתתפים)
00:39:40
(19 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה א 00:32:08
(21 משתתפים)
00:32:08
(21 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה ב 00:36:23
(21 משתתפים)
00:36:23
(21 משתתפים)
בנות 12 00:38:44
(28 משתתפים)
00:38:44
(28 משתתפים)
מיני ספרינט 00:49:09
(29 משתתפים)
00:49:58
(26 משתתפים)
00:46:04
(3 משתתפים)
בנות 13 מקצה א 00:33:36
(15 משתתפים)
00:33:36
(15 משתתפים)