מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
שמיניות 15:21:21
(437 משתתפים)
15:18:49
(433 משתתפים)
17:15:43
(4 משתתפים)
שישיות 14:44:17
(53 משתתפים)
14:44:17
(52 משתתפים)
16:25:59
(1 משתתפים)
רביעיות 13:51:57
(13 משתתפים)
13:51:57
(13 משתתפים)