מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10.7 ק"מ אזרחים 01:10:10
(154 משתתפים)
01:08:36
(126 משתתפים)
01:14:28
(28 משתתפים)
5.6 ק"מ אזרחים 00:36:45
(52 משתתפים)
00:35:48
(32 משתתפים)
00:39:43
(20 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:11:50
(54 משתתפים)
00:10:34
(31 משתתפים)
00:12:54
(23 משתתפים)
10.7 ק"מ 00:59:46
(119 משתתפים)
00:57:49
(110 משתתפים)
01:15:05
(9 משתתפים)
5.6 ק"מ 00:35:38
(77 משתתפים)
00:33:50
(62 משתתפים)
00:39:54
(15 משתתפים)