מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ספרינט עד 44 01:10:58
(49 משתתפים)
01:10:07
(36 משתתפים)
01:22:12
(13 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:20:21
(75 משתתפים)
01:17:41
(55 משתתפים)
01:29:11
(20 משתתפים)
אולימפי עד 39, 55+ 02:22:22
(66 משתתפים)
02:21:37
(52 משתתפים)
02:24:58
(14 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:24:45
(33 משתתפים)
02:14:35
(23 משתתפים)
02:37:49
(10 משתתפים)
אולימפי 45-49 02:29:43
(46 משתתפים)
02:26:10
(37 משתתפים)
02:51:52
(9 משתתפים)
אולימפי 50-54 02:31:51
(41 משתתפים)
02:25:38
(28 משתתפים)
02:52:31
(13 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנים 00:38:06
(43 משתתפים)
00:38:06
(43 משתתפים)
ספרינט נוער בנים 01:00:16
(32 משתתפים)
01:00:16
(32 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:00:14
(10 משתתפים)
00:51:26
(7 משתתפים)
01:05:13
(3 משתתפים)
פארטריאתלון 01:39:02
(4 משתתפים)
01:33:41
(3 משתתפים)
01:51:39
(1 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:01:23
(3 משתתפים)
03:13:19
(2 משתתפים)
03:01:12
(1 משתתפים)
אקוותלון 8-9 00:03:10
(11 משתתפים)
00:03:11
(8 משתתפים)
00:02:58
(3 משתתפים)
אקוותלון 10-11 00:09:08
(19 משתתפים)
00:09:05
(14 משתתפים)
00:10:19
(5 משתתפים)
אקוותלון 12-13 00:24:39
(32 משתתפים)
00:25:48
(25 משתתפים)
00:24:36
(7 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנות 00:42:15
(24 משתתפים)
00:42:15
(24 משתתפים)
ספרינט נוער בנות 01:06:11
(8 משתתפים)
01:06:11
(8 משתתפים)