מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:25:18
(13 משתתפים)
01:25:18
(13 משתתפים)
ג'וניורס בנים 01:02:42
(11 משתתפים)
01:02:42
(11 משתתפים)
עלית נשים 01:12:58
(3 משתתפים)
01:12:58
(3 משתתפים)
ג'וניורס בנות 01:01:17
(1 משתתפים)
01:01:17
(1 משתתפים)
רמה 1 01:10:07
(6 משתתפים)
01:10:07
(6 משתתפים)
קדטים 00:53:36
(30 משתתפים)
00:52:33
(27 משתתפים)
00:59:12
(3 משתתפים)
רמה 2 01:03:42
(19 משתתפים)
01:02:38
(17 משתתפים)
01:08:49
(2 משתתפים)
רמה 3 00:43:55
(14 משתתפים)
00:45:53
(11 משתתפים)
00:36:07
(3 משתתפים)
ילדים 13-14 א ו ב 00:39:57
(25 משתתפים)
00:39:57
(25 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:27:59
(35 משתתפים)
00:27:31
(32 משתתפים)
00:30:10
(3 משתתפים)
קטקטים א ב 00:23:16
(10 משתתפים)
00:23:16
(8 משתתפים)
00:26:46
(2 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:21:48
(4 משתתפים)
00:21:48
(4 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:42:40
(11 משתתפים)
00:42:40
(11 משתתפים)
ילדות 13-14 א ו ב 00:42:42
(7 משתתפים)
00:42:42
(7 משתתפים)