מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 10 קמ 00:52:44
(92 משתתפים)
00:51:39
(87 משתתפים)
01:00:31
(5 משתתפים)
ריצה 5 ק"מ 00:31:55
(123 משתתפים)
00:28:03
(82 משתתפים)
00:36:54
(41 משתתפים)
ריצה 2 ק"מ 00:15:35
(92 משתתפים)
00:13:37
(50 משתתפים)
00:17:28
(42 משתתפים)