מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
נשים 12 ק"מ 01:14:30
(2265 משתתפים)
01:14:30
(2265 משתתפים)
נשים 8 ק"מ 00:57:27
(2621 משתתפים)
00:57:27
(2621 משתתפים)
נשים 4 ק"מ 00:30:32
(2340 משתתפים)
00:30:32
(2340 משתתפים)