מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:27:25
(11 משתתפים)
01:27:25
(11 משתתפים)
ג'וניורס בנים 01:12:22
(12 משתתפים)
01:12:22
(12 משתתפים)
עלית נשים 01:15:04
(5 משתתפים)
01:15:04
(5 משתתפים)
ג'וניורס בנות 01:09:34
(1 משתתפים)
01:09:34
(1 משתתפים)
רמה 1 01:19:49
(18 משתתפים)
01:19:49
(18 משתתפים)
רמה 2 01:02:34
(20 משתתפים)
01:01:40
(19 משתתפים)
01:15:22
(1 משתתפים)
רמה 3 01:03:03
(14 משתתפים)
01:03:03
(14 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:40:10
(31 משתתפים)
00:40:10
(31 משתתפים)
ילדות א ו ב 00:41:52
(3 משתתפים)
00:41:52
(3 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:23:02
(27 משתתפים)
00:22:26
(25 משתתפים)
00:26:50
(2 משתתפים)
קטקטים א ב 00:25:46
(15 משתתפים)
00:26:17
(14 משתתפים)
00:18:22
(1 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:22:48
(6 משתתפים)
00:22:48
(6 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:44:21
(9 משתתפים)
00:44:21
(9 משתתפים)
קדטים 00:45:42
(17 משתתפים)
00:45:42
(17 משתתפים)