מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
8 ק"מ 00:44:01
(222 משתתפים)
00:42:31
(185 משתתפים)
00:52:58
(37 משתתפים)
4 ק"מ 00:22:34
(154 משתתפים)
00:21:32
(112 משתתפים)
00:24:27
(42 משתתפים)
2 ק"מ 00:15:40
(65 משתתפים)
00:12:39
(35 משתתפים)
00:17:05
(30 משתתפים)