מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:20:10
(2 משתתפים)
01:20:10
(2 משתתפים)
ג'וניורס בנים 01:16:04
(5 משתתפים)
01:16:04
(5 משתתפים)
רמה 1 01:20:23
(5 משתתפים)
01:20:23
(5 משתתפים)
קדטים 00:58:00
(13 משתתפים)
00:58:00
(11 משתתפים)
00:58:14
(2 משתתפים)
רמה 2 01:07:55
(13 משתתפים)
01:10:03
(9 משתתפים)
01:05:06
(4 משתתפים)
רמה 3 00:30:56
(12 משתתפים)
00:30:55
(11 משתתפים)
00:30:58
(1 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:28:53
(10 משתתפים)
00:28:53
(10 משתתפים)
ילדות א ו ב 00:28:28
(2 משתתפים)
00:28:28
(2 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:20:19
(15 משתתפים)
00:20:19
(15 משתתפים)
אפרוחיות א ו ב 00:21:24
(2 משתתפים)
00:21:24
(2 משתתפים)
קטקטים א ב 00:20:15
(16 משתתפים)
00:20:12
(15 משתתפים)
00:20:48
(1 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:22:55
(5 משתתפים)
00:22:55
(5 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:16:48
(3 משתתפים)
00:16:48
(3 משתתפים)