מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים, מקצה א 8-9 00:14:47
(22 משתתפים)
00:14:47
(22 משתתפים)
בנות גיל 10 00:25:01
(13 משתתפים)
00:25:01
(13 משתתפים)
בנים גיל 10 מקצה א 00:23:24
(17 משתתפים)
00:23:24
(17 משתתפים)
בנים גיל 10 מקצה ב 00:21:19
(19 משתתפים)
00:21:19
(19 משתתפים)
בנים גיל 11 מקצה א 00:24:39
(17 משתתפים)
00:24:39
(17 משתתפים)
בנות גיל 11 00:22:53
(21 משתתפים)
00:22:53
(21 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה א 00:31:35
(28 משתתפים)
00:31:35
(28 משתתפים)
בנות גיל 12 00:31:31
(25 משתתפים)
00:31:31
(25 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה א 00:32:27
(27 משתתפים)
00:32:27
(27 משתתפים)
בנות גיל 13 00:28:07
(22 משתתפים)
00:28:07
(22 משתתפים)
מיני ספרינט בנים מקצה א 00:39:10
(19 משתתפים)
00:39:10
(19 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:38:05
(14 משתתפים)
00:38:05
(14 משתתפים)
בנים גיל 11 מקצה ב 00:21:46
(14 משתתפים)
00:21:46
(14 משתתפים)
בנים גיל 12 מקצה ב 00:29:20
(23 משתתפים)
00:29:20
(23 משתתפים)
בנים גיל 13 מקצה ב 00:25:55
(31 משתתפים)
00:25:55
(31 משתתפים)
מיני ספרינט בנים מקצה ב 00:32:56
(19 משתתפים)
00:32:56
(19 משתתפים)
מיני ספרינט בנים מקצה ג 00:31:50
(21 משתתפים)
00:31:50
(21 משתתפים)
שליחים 01:03:34
(16 משתתפים)
01:03:34
(16 משתתפים)
בנות 8-9 00:18:58
(10 משתתפים)
00:18:58
(10 משתתפים)