מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:25:26
(201 משתתפים)
01:22:22
(137 משתתפים)
01:34:36
(64 משתתפים)
10 ק"מ 00:57:52
(224 משתתפים)
00:56:04
(159 משתתפים)
01:02:59
(65 משתתפים)
4 ק"מ 00:22:43
(257 משתתפים)
00:21:33
(177 משתתפים)
00:24:43
(80 משתתפים)