מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:46
(136 משתתפים)
00:54:14
(96 משתתפים)
01:05:02
(40 משתתפים)