מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מקצה גיבורים 3.3 ק"מ 01:05:56
(62 משתתפים)
01:05:28
(46 משתתפים)
01:10:05
(16 משתתפים)
מקצה חליפות 3.3 ק"מ 01:10:50
(166 משתתפים)
01:07:16
(128 משתתפים)
01:20:54
(38 משתתפים)