מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 10 ק"מ 00:52:06
(14 משתתפים)
00:51:02
(13 משתתפים)
00:54:33
(1 משתתפים)
ריצה 5 ק"מ 00:28:03
(47 משתתפים)
00:26:54
(30 משתתפים)
00:34:31
(17 משתתפים)
ריצה 2.5 ק"מ 00:15:04
(53 משתתפים)
00:13:27
(31 משתתפים)
00:17:47
(22 משתתפים)
ריצה 1.5 ק"מ 00:10:09
(81 משתתפים)
00:09:18
(47 משתתפים)
00:10:46
(34 משתתפים)