מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:44
(108 משתתפים)
00:53:46
(84 משתתפים)
01:01:46
(24 משתתפים)
5 ק"מ 00:34:21
(386 משתתפים)
00:32:52
(286 משתתפים)
00:38:36
(100 משתתפים)