מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:57:33
(108 משתתפים)
00:54:18
(70 משתתפים)
01:00:54
(38 משתתפים)
5.4 ק"מ 00:30:17
(132 משתתפים)
00:29:01
(102 משתתפים)
00:32:13
(30 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:14:21
(319 משתתפים)
00:13:38
(211 משתתפים)
00:16:07
(108 משתתפים)