מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:10
(261 משתתפים)
00:52:12
(190 משתתפים)
00:59:45
(71 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:57
(103 משתתפים)
00:29:38
(64 משתתפים)
00:34:14
(39 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:12:39
(121 משתתפים)
00:12:14
(76 משתתפים)
00:13:27
(45 משתתפים)