מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:55
(120 משתתפים)
00:51:28
(90 משתתפים)
00:59:07
(30 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:40
(91 משתתפים)
00:27:40
(48 משתתפים)
00:35:03
(43 משתתפים)
3 ק"מ 00:15:18
(60 משתתפים)
00:15:21
(57 משתתפים)
00:15:15
(3 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:15
(185 משתתפים)
00:09:56
(77 משתתפים)
00:11:51
(108 משתתפים)