מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:52:00
(371 משתתפים)
00:50:51
(283 משתתפים)
00:59:35
(88 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:07
(288 משתתפים)
00:27:48
(173 משתתפים)
00:35:27
(115 משתתפים)
2 ק"מ 00:13:55
(79 משתתפים)
00:12:20
(47 משתתפים)
00:14:43
(32 משתתפים)
5 ק"מ מג"ב 00:28:11
(311 משתתפים)
00:27:28
(262 משתתפים)
00:32:36
(49 משתתפים)