מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:23:47
(39 משתתפים)
01:23:47
(39 משתתפים)
10 ק"מ 00:59:29
(59 משתתפים)
00:59:24
(56 משתתפים)
01:14:01
(3 משתתפים)
5 ק"מ גברים 00:30:26
(53 משתתפים)
00:30:26
(53 משתתפים)
נשים 5 ק"מ 00:45:22
(25 משתתפים)
00:45:22
(25 משתתפים)