מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:09:38
(31 משתתפים)
00:09:18
(16 משתתפים)
00:10:26
(15 משתתפים)
בנים 10 00:17:10
(38 משתתפים)
00:17:10
(38 משתתפים)
בנים 11 00:17:02
(29 משתתפים)
00:17:02
(29 משתתפים)
בנות 10-11 00:17:30
(33 משתתפים)
00:17:30
(33 משתתפים)
בנים 12 00:19:37
(48 משתתפים)
00:19:37
(48 משתתפים)
בנות 12-13 00:20:23
(43 משתתפים)
00:20:23
(43 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14-15 00:23:36
(59 משתתפים)
00:23:36
(59 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:25:53
(27 משתתפים)
00:25:53
(27 משתתפים)
נוער 16-19 00:28:21
(27 משתתפים)
00:28:21
(27 משתתפים)
נערות 16-19 00:31:56
(11 משתתפים)
00:31:56
(11 משתתפים)
בוגרים 00:39:02
(24 משתתפים)
00:39:02
(24 משתתפים)
בוגרות 00:42:54
(8 משתתפים)
00:42:54
(8 משתתפים)
עלית גברים 00:23:51
(1 משתתפים)
00:23:51
(1 משתתפים)
עלית נשים 00:28:37
(5 משתתפים)
00:28:37
(5 משתתפים)
בנים 13 00:19:25
(46 משתתפים)
00:19:25
(46 משתתפים)