מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:20:25
(11 משתתפים)
01:20:25
(11 משתתפים)
ג'וניורס בנים 01:03:56
(12 משתתפים)
01:03:56
(12 משתתפים)
עלית נשים 01:13:15
(6 משתתפים)
01:13:15
(6 משתתפים)
ג'וניורס בנות 01:04:47
(3 משתתפים)
01:04:47
(3 משתתפים)
רמה 1 01:12:01
(7 משתתפים)
01:12:01
(7 משתתפים)
קדטים 00:54:51
(21 משתתפים)
00:54:51
(19 משתתפים)
00:58:20
(2 משתתפים)
רמה 2 01:02:00
(12 משתתפים)
01:02:03
(11 משתתפים)
00:54:28
(1 משתתפים)
רמה 3 00:43:05
(8 משתתפים)
00:45:50
(7 משתתפים)
00:40:20
(1 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:44:31
(34 משתתפים)
00:44:00
(29 משתתפים)
00:45:01
(5 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:27:43
(28 משתתפים)
00:27:42
(27 משתתפים)
00:35:19
(1 משתתפים)
קטקטים א ב 00:24:35
(16 משתתפים)
00:24:45
(15 משתתפים)
00:24:12
(1 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:28:58
(3 משתתפים)
00:28:58
(3 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:43:49
(12 משתתפים)
00:43:49
(12 משתתפים)