מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:30
(70 משתתפים)
00:52:53
(57 משתתפים)
01:00:23
(13 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:30
(119 משתתפים)
00:26:19
(62 משתתפים)
00:34:55
(57 משתתפים)
2 ק"מ 00:13:52
(300 משתתפים)
00:12:40
(144 משתתפים)
00:14:39
(156 משתתפים)
400 מטר 00:02:39
(126 משתתפים)
00:02:34
(81 משתתפים)
00:02:51
(45 משתתפים)