מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
קטקטים א ב 00:23:19
(17 משתתפים)
00:23:19
(17 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:29:23
(9 משתתפים)
00:29:23
(9 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:28:41
(32 משתתפים)
00:28:41
(30 משתתפים)
00:31:43
(2 משתתפים)
רמה 1 01:14:10
(8 משתתפים)
01:14:10
(8 משתתפים)
רמה 2 00:56:34
(12 משתתפים)
00:55:24
(11 משתתפים)
01:03:25
(1 משתתפים)
רמה 3 00:40:56
(10 משתתפים)
00:40:56
(10 משתתפים)
ילדים 13-14 00:35:19
(36 משתתפים)
00:35:14
(30 משתתפים)
00:36:44
(6 משתתפים)
קדטיות 00:34:41
(4 משתתפים)
00:34:41
(4 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:36:32
(12 משתתפים)
00:36:32
(12 משתתפים)
Men Elite 01:29:42
(11 משתתפים)
01:29:42
(11 משתתפים)
Men Junior 01:07:40
(18 משתתפים)
01:07:40
(18 משתתפים)
Women Elite 01:20:27
(5 משתתפים)
01:20:27
(5 משתתפים)
Women Junior 01:05:00
(2 משתתפים)
01:05:00
(2 משתתפים)
קדטים 00:55:15
(25 משתתפים)
00:55:15
(25 משתתפים)