מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Marathon 04:26:36
(1499 משתתפים)
04:20:23
(1180 משתתפים)
04:47:50
(319 משתתפים)
21K 02:09:27
(5053 משתתפים)
02:04:58
(3630 משתתפים)
02:19:44
(1423 משתתפים)
10K 01:10:04
(8924 משתתפים)
01:03:59
(4895 משתתפים)
01:17:07
(4029 משתתפים)
5K 00:40:08
(5912 משתתפים)
00:36:54
(2927 משתתפים)
00:43:15
(2985 משתתפים)