מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Marathon 04:26:21
(1506 משתתפים)
04:20:21
(1187 משתתפים)
04:47:50
(319 משתתפים)
21K 02:09:27
(5053 משתתפים)
02:04:57
(3631 משתתפים)
02:19:47
(1422 משתתפים)
10K 01:10:03
(8926 משתתפים)
01:03:57
(4901 משתתפים)
01:17:08
(4025 משתתפים)
5K 00:40:08
(5913 משתתפים)
00:36:54
(2927 משתתפים)
00:43:15
(2986 משתתפים)