מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Men Elite 01:28:38
(14 משתתפים)
01:28:38
(14 משתתפים)
Men Junior 01:14:39
(10 משתתפים)
01:14:39
(10 משתתפים)
Women Elite 01:31:40
(4 משתתפים)
01:31:40
(4 משתתפים)
Women Junior 01:09:39
(2 משתתפים)
01:09:39
(2 משתתפים)
רמה 1 01:02:27
(10 משתתפים)
01:02:27
(10 משתתפים)
רמה 2 00:48:47
(14 משתתפים)
00:48:47
(14 משתתפים)
קדטים 00:50:55
(26 משתתפים)
00:50:40
(24 משתתפים)
00:54:23
(2 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:40:21
(40 משתתפים)
00:39:57
(33 משתתפים)
00:42:37
(7 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:41:16
(11 משתתפים)
00:41:16
(11 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:17:45
(26 משתתפים)
00:17:43
(24 משתתפים)
00:19:39
(2 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:17:09
(6 משתתפים)
00:17:09
(6 משתתפים)
קטקטים א ב 00:14:42
(14 משתתפים)
00:14:42
(14 משתתפים)