מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:21:06
(811 משתתפים)
01:18:05
(626 משתתפים)
01:30:29
(185 משתתפים)
10 ק"מ 00:57:55
(275 משתתפים)
00:55:19
(194 משתתפים)
01:04:08
(81 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:36
(268 משתתפים)
00:27:02
(157 משתתפים)
00:32:27
(111 משתתפים)
2 ק"מ 00:14:01
(329 משתתפים)
00:12:20
(166 משתתפים)
00:15:15
(163 משתתפים)
5 ק"מ הליכה 00:42:58
(27 משתתפים)
00:43:30
(15 משתתפים)
00:42:27
(12 משתתפים)