מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:08:46
(3 משתתפים)
01:08:46
(3 משתתפים)
ג'וניורס בנים 00:53:42
(8 משתתפים)
00:53:42
(8 משתתפים)
עלית נשים 00:58:25
(2 משתתפים)
00:58:25
(2 משתתפים)
ג'וניורס בנות 00:52:27
(3 משתתפים)
00:52:27
(3 משתתפים)
רמה 1 00:57:53
(8 משתתפים)
00:57:53
(8 משתתפים)
קדטים 00:45:40
(19 משתתפים)
00:45:40
(19 משתתפים)
רמה 2 00:57:00
(15 משתתפים)
00:57:27
(13 משתתפים)
00:53:55
(2 משתתפים)
רמה 3 00:41:33
(16 משתתפים)
00:42:01
(14 משתתפים)
00:37:22
(2 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:36:47
(34 משתתפים)
00:37:14
(27 משתתפים)
00:34:29
(7 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:28:29
(34 משתתפים)
00:28:20
(32 משתתפים)
00:30:50
(2 משתתפים)
קטקטים א ב 00:28:14
(24 משתתפים)
00:28:14
(24 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:22:10
(10 משתתפים)
00:22:10
(10 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:38:28
(17 משתתפים)
00:38:28
(17 משתתפים)
קדטיות 00:51:20
(3 משתתפים)
00:51:20
(3 משתתפים)