מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:53
(453 משתתפים)
00:53:52
(340 משתתפים)
00:59:02
(113 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:55
(338 משתתפים)
00:28:52
(220 משתתפים)
00:36:45
(118 משתתפים)
2 ק"מ 00:14:12
(323 משתתפים)
00:13:31
(171 משתתפים)
00:14:59
(152 משתתפים)
אפרוחים 400 מטר 00:57:53
(1 משתתפים)
00:57:53
(1 משתתפים)