מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית גברים 01:03:08
(3 משתתפים)
01:03:08
(3 משתתפים)
ג'וניורס בנים 01:07:51
(15 משתתפים)
01:07:51
(15 משתתפים)
עלית נשים 01:02:48
(5 משתתפים)
01:02:48
(5 משתתפים)
ג'וניורס בנות 01:01:40
(2 משתתפים)
01:01:40
(2 משתתפים)
רמה 1 00:56:47
(11 משתתפים)
00:56:47
(11 משתתפים)
קדטים 00:46:13
(39 משתתפים)
00:46:22
(33 משתתפים)
00:44:28
(6 משתתפים)
רמה 2 00:53:54
(19 משתתפים)
00:54:33
(16 משתתפים)
00:50:51
(3 משתתפים)
ילדים א ו ב 00:31:31
(55 משתתפים)
00:30:33
(44 משתתפים)
00:36:30
(11 משתתפים)
אפרוחים א ו ב 00:15:47
(39 משתתפים)
00:15:45
(36 משתתפים)
00:16:59
(3 משתתפים)
קטקטים א ב 00:15:26
(13 משתתפים)
00:15:14
(12 משתתפים)
00:15:33
(1 משתתפים)
ילדים ספורט 13-14 00:15:18
(1 משתתפים)
00:15:18
(1 משתתפים)
נערים ספורט 15-16 00:36:33
(14 משתתפים)
00:36:33
(14 משתתפים)