מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:58:31
(77 משתתפים)
01:57:25
(62 משתתפים)
02:09:42
(15 משתתפים)
10קמ 00:56:26
(196 משתתפים)
00:50:37
(128 משתתפים)
01:06:29
(68 משתתפים)
5קמ 00:31:16
(137 משתתפים)
00:28:04
(74 משתתפים)
00:33:57
(63 משתתפים)