מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:19
(214 משתתפים)
00:52:19
(152 משתתפים)
01:01:36
(62 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:25
(196 משתתפים)
00:26:39
(100 משתתפים)
00:35:10
(96 משתתפים)