מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסלול 63 ק"מ 04:05:28
(259 משתתפים)
04:02:58
(235 משתתפים)
04:32:37
(24 משתתפים)