מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Marathon 03:59:19
(1127 משתתפים)
03:55:53
(946 משתתפים)
04:20:19
(181 משתתפים)
Half Marathon 01:58:58
(1570 משתתפים)
01:54:45
(1141 משתתפים)
02:07:27
(429 משתתפים)
10km 00:58:45
(1449 משתתפים)
00:55:42
(949 משתתפים)
01:05:29
(500 משתתפים)
Wheelchair Racing 02:12:14
(1 משתתפים)
02:12:14
(1 משתתפים)