מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
80KM 13:04:55
(50 משתתפים)
12:33:10
(46 משתתפים)
14:43:43
(4 משתתפים)
50KM 08:14:02
(116 משתתפים)
08:12:26
(97 משתתפים)
08:18:13
(19 משתתפים)
21KM 02:50:07
(245 משתתפים)
02:43:19
(201 משתתפים)
03:09:13
(44 משתתפים)
12KM 01:30:30
(135 משתתפים)
01:27:00
(103 משתתפים)
01:41:50
(32 משתתפים)