מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:06
(62 משתתפים)
00:52:00
(48 משתתפים)
00:59:38
(14 משתתפים)
5 ק"מ 00:26:25
(60 משתתפים)
00:23:10
(40 משתתפים)
00:30:16
(20 משתתפים)
3 ק"מ 00:17:51
(122 משתתפים)
00:16:42
(81 משתתפים)
00:19:33
(41 משתתפים)