מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 00:24:03
(62 משתתפים)
00:24:03
(52 משתתפים)
00:28:59
(10 משתתפים)
1500 מטר 00:08:52
(74 משתתפים)
00:08:43
(38 משתתפים)
00:09:36
(36 משתתפים)
10 ק"מ 00:52:45
(29 משתתפים)
00:52:08
(24 משתתפים)
00:56:38
(5 משתתפים)