מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסטרס 6000 01:13:41
(5 משתתפים)
01:13:41
(5 משתתפים)
מסטרס 3000 00:36:42
(29 משתתפים)
00:36:14
(20 משתתפים)
00:46:14
(9 משתתפים)
מסטרס 1500 00:19:33
(22 משתתפים)
00:18:51
(9 משתתפים)
00:21:40
(13 משתתפים)
צרכים מיוחדים 00:21:51
(8 משתתפים)
00:21:51
(6 משתתפים)
00:24:16
(2 משתתפים)
בוגרים נוער 6000 00:55:23
(25 משתתפים)
00:55:23
(25 משתתפים)
בוגרות ונערות 6000 01:04:45
(19 משתתפים)
01:04:45
(19 משתתפים)
בוגרים ונוער 3000 00:30:24
(28 משתתפים)
00:30:24
(28 משתתפים)
בוגרות ונערות 3000 00:32:22
(21 משתתפים)
00:32:22
(21 משתתפים)
בנים – 12 3000 00:33:29
(31 משתתפים)
00:33:29
(31 משתתפים)
בנים 11/10 3000 00:37:56
(26 משתתפים)
00:37:56
(26 משתתפים)
בנות – 10/11/12 3000 00:38:01
(21 משתתפים)
00:38:01
(21 משתתפים)
בוגרים ונוער 1500 00:15:13
(33 משתתפים)
00:15:13
(33 משתתפים)
בוגרות ונערות 1500 00:16:05
(23 משתתפים)
00:16:05
(23 משתתפים)
בנים 10-12 1500 00:18:03
(19 משתתפים)
00:18:03
(19 משתתפים)
בנות – 12 1500 00:16:33
(12 משתתפים)
00:16:33
(12 משתתפים)
בנות 9-11 1500 00:18:37
(9 משתתפים)
00:18:37
(9 משתתפים)
בוגרים ונוער 3000 II 00:27:21
(14 משתתפים)
00:27:21
(14 משתתפים)