מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:08:30
(745 משתתפים)
01:06:35
(622 משתתפים)
01:17:02
(123 משתתפים)
5 ק"מ 00:36:22
(798 משתתפים)
00:34:30
(605 משתתפים)
00:41:11
(193 משתתפים)