מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:33
(130 משתתפים)
00:55:18
(104 משתתפים)
00:59:05
(26 משתתפים)
5 ק"מ 00:27:52
(168 משתתפים)
00:26:01
(113 משתתפים)
00:31:55
(55 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:16:23
(324 משתתפים)
00:14:55
(183 משתתפים)
00:17:32
(141 משתתפים)