מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
men 01:58:51
(40 משתתפים)
01:58:51
(40 משתתפים)
Women 02:16:58
(24 משתתפים)
02:16:58
(24 משתתפים)