מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אורבן ספרינט 00:56:53
(15 משתתפים)
00:49:17
(8 משתתפים)
01:03:15
(7 משתתפים)
מיני ספרינט נערים 00:42:56
(101 משתתפים)
00:42:56
(101 משתתפים)
מיני ספרינט נערות 00:47:00
(50 משתתפים)
00:47:00
(50 משתתפים)
נוער בנים 01:04:33
(55 משתתפים)
01:04:33
(55 משתתפים)
נוער בנות 01:08:29
(18 משתתפים)
01:08:29
(18 משתתפים)
ספרינט נשים 01:38:53
(90 משתתפים)
01:38:53
(90 משתתפים)
ספרינט גברים 01:31:02
(135 משתתפים)
01:31:02
(135 משתתפים)
אולימפי עד 39, 50+ 03:01:23
(138 משתתפים)
02:59:18
(118 משתתפים)
03:06:58
(20 משתתפים)
אולימפי ק. גיל 40-49 02:59:08
(147 משתתפים)
02:56:16
(118 משתתפים)
03:07:36
(29 משתתפים)
ילדים 8-9 00:23:09
(56 משתתפים)
00:23:35
(41 משתתפים)
00:23:07
(15 משתתפים)
בנות 10-11 00:30:53
(48 משתתפים)
00:30:53
(48 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:14:46
(4 משתתפים)
01:14:46
(4 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:50:51
(14 משתתפים)
02:50:51
(12 משתתפים)
03:05:39
(2 משתתפים)
פאראטריטתלון ספרינט 01:10:37
(3 משתתפים)
01:18:06
(2 משתתפים)
01:10:02
(1 משתתפים)
בנים 10 00:29:49
(30 משתתפים)
00:29:49
(30 משתתפים)
בנים 13 00:31:09
(52 משתתפים)
00:31:09
(52 משתתפים)
בנות 13 00:34:19
(33 משתתפים)
00:34:19
(33 משתתפים)
בנים 11 00:27:40
(54 משתתפים)
00:27:40
(54 משתתפים)
בנים 12 00:34:50
(67 משתתפים)
00:34:50
(67 משתתפים)
בנות 12 00:33:21
(28 משתתפים)
00:33:21
(28 משתתפים)