מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
רכיבה 20 ק"מ דרג א 00:41:34
(41 משתתפים)
00:41:36
(40 משתתפים)
00:39:52
(1 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 00:50:24
(112 משתתפים)
00:50:12
(106 משתתפים)
01:02:10
(6 משתתפים)
אופני טנדם 01:06:38
(52 משתתפים)
01:06:38
(52 משתתפים)