מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 5 ק"מ 00:23:20
(250 משתתפים)
00:22:02
(175 משתתפים)
00:29:25
(75 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג א 01:00:27
(41 משתתפים)
01:00:43
(40 משתתפים)
01:00:00
(1 משתתפים)
רכיבה 20 ק"מ דרג ב 01:13:39
(115 משתתפים)
01:13:09
(109 משתתפים)
01:23:44
(6 משתתפים)
אופני טנדם 01:39:35
(53 משתתפים)
01:39:35
(53 משתתפים)