• מלון יערים מעלה החמישה


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Men 14:12:33
(83 משתתפים)
14:12:33
(83 משתתפים)
Women 14:34:17
(12 משתתפים)
14:34:17
(12 משתתפים)
Mix 16:47:31
(21 משתתפים)
16:47:31
(21 משתתפים)
MASTERS 16:41:53
(97 משתתפים)
16:41:53
(97 משתתפים)
GRAND 18:15:32
(29 משתתפים)
18:15:32
(29 משתתפים)
Singels 02:32:53
(28 משתתפים)
02:32:57
(27 משתתפים)
01:54:53
(1 משתתפים)
Men Saterday Long 05:03:58
(15 משתתפים)
05:03:58
(15 משתתפים)
Women Saterday Long 05:57:03
(3 משתתפים)
05:57:03
(3 משתתפים)
Mix Saterday Long 04:34:02
(10 משתתפים)
04:34:02
(10 משתתפים)
Masters Saterday Long 04:42:31
(16 משתתפים)
04:42:31
(16 משתתפים)
Grand Saterday Long 05:41:10
(7 משתתפים)
05:41:10
(7 משתתפים)
Men Saterday Medium 03:38:03
(5 משתתפים)
03:38:03
(5 משתתפים)
Masters Saterday Medium 03:07:47
(3 משתתפים)
03:07:47
(3 משתתפים)
Grand Saterday Medium 03:17:59
(1 משתתפים)
03:17:59
(1 משתתפים)
Junior Saterday Medium 01:59:14
(2 משתתפים)
01:59:14
(2 משתתפים)
Individual Finishers 13:54:40
(10 משתתפים)
13:54:40
(10 משתתפים)