מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
Men 05:40:32
(81 משתתפים)
05:40:32
(81 משתתפים)
Women 05:34:04
(13 משתתפים)
05:34:04
(13 משתתפים)
Mix 06:59:39
(21 משתתפים)
06:59:39
(21 משתתפים)
MASTERS 06:43:56
(96 משתתפים)
06:43:56
(96 משתתפים)
GRAND 07:17:49
(28 משתתפים)
07:17:49
(28 משתתפים)
Men Friday Long 07:34:39
(13 משתתפים)
07:34:39
(13 משתתפים)
Women Friday Long 08:21:20
(1 משתתפים)
08:21:20
(1 משתתפים)
Mix Friday Long 07:06:51
(3 משתתפים)
07:06:51
(3 משתתפים)
Masters Friday Long 07:01:05
(20 משתתפים)
07:01:05
(20 משתתפים)
Grand Friday Long 08:20:57
(3 משתתפים)
08:20:57
(3 משתתפים)
Individual Finishers 05:24:35
(9 משתתפים)
05:24:35
(9 משתתפים)